Nieuws

Commissies 'Herontwikkeling Voorzieningenveld Burgemeesterswijk' en 'Rotonde als tweede aansluiting voor Wilgenrijk'.

18 April waren de commissies over de 'Herontwikkeling Voorzieningenveld Burgemeesterswijk' en het 'Raadsvoorstel krediet rotonde Jan Schoutenlaan'. GroenLinks...

27 apr 2023

Lees meer
Nieuws

Debat op 18 april in raad over woningplan Noordvliet 159

Op 18 april is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het woningplan Noordvliet 159. Hier leest u de inbreng van GroenLinks!

27 apr 2023

Lees meer
Nieuws

Debat op 14 maart over raadsvoorstel tot vaststellen Duurzaamheidsplan 2030

Op 14 maart debatteerde GroenLinks over het raadsvoorstel tot vaststellen van het Duurzaamheidsplan 2030. Je leest hier waarom wij niet instemden.

16 apr 2023

Lees meer
Nieuws

Commissies 14 maart over raadsvoorstellen Verminderen gevolgen energiecrisis en Handhaving

GroenLinks bracht haar kijk in op het Verminderen van de gevolgen van de energiecrisis en de beleidsnota Handhaving

16 apr 2023

Lees meer
Nieuws

GroenLinks over Woningplan Noordvliet 159 en Flexwoningen Lely Campus én debat Integraal veiligheidsbeleid 28 maart

Lees de aandacht vanuit GroenLinks in de commissies over het Woningplan Noordvliet 159 en Flexwoningen Lely Campus en het debat Integraal veiligheidsbeleid op...

09 apr 2023

Lees meer
Raamposters 2023
Nieuws

Raamposter verkiezingen GroenLinks en Water Natuurlijk

Bestel hier je raamposters GroenLinks en Water Natuurlijk voor verkiezingen 15 maart!

04 mrt 2023

Lees meer
WN3
Nieuws

STEM 15 MAART OP WATER NATUURLIJK

Al eeuwenlang hebben waterschappen in Nederland de zorg voor veilige dijken en droge voeten. In de 20e eeuw zijn daar zuivering van afvalwater en zorg voor...

28 feb 2023

Lees meer
Trash8
Nieuws

Trashtafette iedere 3e zondag van de maand - Kom je ook?

Iedere 3e zondag van de maand helpt GroenLinks Maassluis de natuur schoner maken. Dat doet zij met sympathisanten! Zien we ook een keer?

18 feb 2023

Lees meer
Nieuws

GroenLinks over bestemmingsplan Vlietlocatie en Deelplan 5 Sluispolder West

Je leest in dit verslag de zienswijzen van GroenLinks over het bestemmingsplan Vlietlocatie en Deelplan 5 Sluispolder West

12 feb 2023

Lees meer
Nieuws

Commissie Wilgenrijk 6 december 2022

Groenlinks ziet bijsturing plan Wilgenrijk als positief voor de stad.

14 dec 2022

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks in commissies 22 november

Fractievoorzitter Raoul Kleijwegt kon in de raadscommissies over het Balkon en onderhoud aan de kademuur aan de Haven instemmen met de voorgenomen plannen.

25 nov 2022

Lees meer
Trash2
Nieuws

GroenLinks in debat begrotingsbehandeling 8 november 2022

GroenLinks in het debat van de begrotingsbehandeling in de raad op 8 november 2022 - ons verslag en resultaten

15 nov 2022

Lees meer