Op deze pagina tref je achtergronden, initiatieven c.q. aanvullende informatie over waar GroenLinks Maassluis zich mee bezighoudt.

Klik hier om de nieuwsbrieven van GroenLinks Maassluis te lezen.

Klik hier over initiatieven van GroenLinks Maassluis.

Bij Inititiatieven is de Raadinformatiebrief van 27 maart 2020 te vinden, met het voorstel van het college om het gebruik van de Ja-Ja Sticker per 1 juli 2020 in te voeren. Ook vind je er de artikel 51 vragen aan het college over industrieafval dat in de Waterweg terecht komt en waarvan wij vinden dat de oorzaak bekend moet worden.

GLM heeft eerder de bijgevoegde motie 'Schone Lucht Akkoord' ingediend, dat een vervolg heeft gekregen. Op 5 november 2019 heeft de raad zowel Motie 8 Ja-Ja Sticker als het bij de begrotingsbehandeling afgewezen amendement Ombuiging Fietsplan aangenomen.

Op 19 november 2019 is de 'Motie restafval uit Binnenstad' aangenomen. Deze was ingediend door zowel GroenLinks, VSP, VVD, PvdA, MB, CU als het CDA. Een mooi voorbeeld van samen iets belangrijk vinden!