Op 31 januari waren de raadscommissies over het bestemmingsplan voor de bouw in het gebied PC Hooftlaan-Vondellaan en over de Vlietlocatie. Van beide commissies lees je hier het verslag van de inbreng van GroenLinks.

Commissie Deelplan 5 Sluispolder West

Aan de PC Hooftlaan/Vondellaan en de van Lennepstraat zijn woningen gesloopt. Er komen nu nieuwe woningen. Dit moeten er meer worden dan in de oude plannen. Daarom moest het bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld.

1STE TERMIJN

Wij hebben de volgende vragen in deze termijn:

1. Hoe duur worden de 16 betaalbare koopwoningen? En hoe zorgen we ervoor dat deze woningen betaalbaar blijven?

2. Worden de 16 betaalbare woningen, woningen met erfpacht?

3. Waarom heeft het college niet gevraagd om een uitzondering te maken van de molenbiotoop*? We hadden dan hoger kunnen bouwen en dus ook extra sociale huurwoningen kunnen toevoegen. Andere steden gingen ons al voor.

4.  Waarom is er geen groen ingetekend aan de voorkant van het complex? Het gemis aan groen is groot. Bovendien is extra groen op de PC Hooftlaan hard nodig, tegen hitte stres en voor een goede afvoer van regenwater.

5. Waarom wordt er uitgezocht of er op het appartementencomplex een groen dak kan komen? Waarom wordt dat niet gewoon gedaan?

6. Waarom lees ik niks over zonnepanelen? Is hieraan gedacht?

7. Staat na de bouw van dit complex de vernieuwing van de fietspaden en de weg ook op de agenda? Deze zijn nodig aan vervanging toe.

Beantwoording wethouder:

De prijs heb ik niet paraat. Richtlijnen staan in de oude stukken. De woningen komen in ieder geval onder de NHG-grens. 

De molenbiotoop betreft oude wetgeving. De provincie was naar ons onverbiddelijk. Wachten op verandering duurt te lang, dus dan maar een paar lagen minder op het appartementencomplex.

Woningen worden geen erfpacht woningen. (Er is onduidelijk waarom niet)

Voor wat betreft groen aan de voorkant van het complex. Hier wordt later naar gekeken met de herinrichting.

Een groen dak en zonnepanelen horen er niet bij in dit bestemmingsplan.

2DE TERMIJN

GroenLinks is voorstander van dit plan. Er zijn 74 woningen gesloopt en er komen er 81 terug. Hoewel wij 6 woningen erbij wel wat magertjes vinden, zijn we er in ieder geval blij mee dat er nu meer woningen terugkomen dan dat er weggaan. Helaas constateren we ook dat er 9 sociale huurwoningen minder terugkomen in dit plan dan dat er hebben gestaan. Dat is toch gek, juist in tijden van grote woningschaarste ook in dit segment. Alles afwegende vinden we dit een beter plan dan het oude plan met veel minder (sociale huur) woningen. Ook zijn wij van mening dat de oude woningen van zeer slechte kwaliteit waren.

De recreatieruimte die in het gebouw komt vinden wij positief, omdat dit de sociale cohesie bevordert. Helemaal goed dat er geld komt vanuit woningcorporatie Maasdelta voor deze recreatieruimte. Wat betreft de molenbiotoop vinden we het toch opmerkelijk dat het in andere steden wel kan om hoger te bouwen, zoals in Den Haag bij de Brinckhorst. Blijkbaar doen we toch iets verkeerd.

* Het begrip molenbiotoop wordt gebruikt om de omgeving waarin een molen functioneert aan te duiden. Het kent elementen waarbij steeds de open ruimte en de vrije toegankelijkheid een grote rol spelen.

Zienswijze in commissie vaststelling bestemmingsplan Vlietlocatie

Dit onderwerp is al eerder ter sprake geweest. Echter, de rechter heeft een streep door het plan gezet omdat de parkeerbalans niet klopte en de parkeernorm van de oude Vlietlocatie naar beneden bijgesteld moet worden. Nu legt het college een nieuwe berekening voor, op basis van overloop op het parkeerteerterrein waar vroeger de RK-kerk stond. Kortom, op een nieuwe rekensom na verandert er nagenoeg niks aan het plan.

Er waren deze avond drie insprekers uit de binnenstad aanwezig.

1STE TERMIJN

Insprekers; Bedankt voor de inbreng. Ik hoor graag het antwoord van de wethouder op de input van de insprekers.

Wat houdt de verlaging van de oude P-norm nu precies in? Komen er nu 50 minder parkeerplekken? Of is het zo dat de oude parkeerbalans wordt verlaagd? Zo ja, wat betekent dit dan concreet voor verandering van dit plan?

Zienswijze Midden Delfland > Alleen een groen dak op de Jumbo, dat wisten we al. Dit vinden wij veel te weinig. Groen gaat met dit plan verdwijnen! Waarom wordt er niet voor gekozen om het gehele gebied vol te leggen met groene daken en zonnepanelen?

2DE TERMIJN

We vonden en vinden dit nog steeds een slecht plan.

Groen verdwijnt in de plan en er komt veel minder groen terug.

Er worden er in dit plan 109 sociale huurwoningen gesloopt, waarvan er van dit aantal maar heel weinig terugkomen.

Er komen voornamelijk dure woningen terug in dit plan. Dat zijn juist de woningen die we het minst hard nodig hebben.

Het beloofde winkelrondje is niet compleet.

En het rijden en parkeren langs de vliet blijft mogelijk. Dat is erg jammer, zeker op zo’n unieke plek in Maassluis. Parkeren is niet de hoofdreden om naar het centrum te komen.

Het enige voordeel van dit plan, lijkt wel, is dat er openbare toiletten komen.

Koningshoek is een modern centrum, voor de snelle boodschap. Het oude centrum is meer voor het beleven.

Waarom zijn de andere partijen van standpunt veranderd over dit onderwerp?

 

Het bestemmingsplan wordt 14 februari behandeld als een debatstuk in de raad.

De voortgang over dit plan wordt dus vervolgd.

 

Raoul Kleijwegt, fractievoorzitter GroenLinks Maassluis